Aircraft manufacturer

Kawasaki

Discover all 5 aircraft manufactured by Kawasaki.


Military Transport Planes Kawasaki

Kawasaki C-1

Other Military Airplanes Kawasaki

Kawasaki P-2J

Military Trainers Kawasaki

Kawasaki T-4

Military Airplanes Kawasaki

Kawasaki P-1

Military Transport Planes Kawasaki

Kawasaki C-2