Aircraft manufacturer

Korea Aerospace Industries

Discover all 5 aircraft manufactured by Korea Aerospace Industries.


KAI FA-50 Fighting Eagle
Fighter Jets Korea Aerospace Industries

KAI FA-50 Fighting Eagle

KAI KT-1 Woongbi
Other Military Airplanes Korea Aerospace Industries

KAI KT-1 Woongbi

KAI T-50 Golden Eagle
Military Airplanes Korea Aerospace Industries

KAI T-50 Golden Eagle

KAI KUH-1 Surion
Military Helicopters Korea Aerospace Industries

KAI KUH-1 Surion

KAI KC-100 Naraon
Single Engine Piston Korea Aerospace Industries

KAI KC-100 Naraon